O nás

tomenu FIRMA ZVARMONT začala pôsobiť na trhu roku 1994. Pracovali sme priamo v objekte Chemolaku a.s. Smolenice ako externá firma zabezpečujúca zhotovovanie
 a montáž zámočníckych výrobkov - plotov, stien, prístreškov, hál, kontajnerov, dverí, okien - atď.
Od roku 1998 sme prestúpili do druhej prevádzky v Trnave, kde pôsobíme dodnes. Začali sme s menšími prácami, neskôr sme sa pustili do zložitejších celkov,
 dnes máme vybudovanú pomerne rozsiahlu klientelu o čom svedčia aj referenčné práce a stavby: