Výrobky

tomenu
  • zhotovenie a montáž oceľovokovových hál, dielní, skladov, prístreškov, brán, okien, oplotení, betonárskych armatúr
  • stojany, regále do obchodov s glazúrovým povrchom
  • brány a okná zhotovujeme aj na elektrické ovládanie
  • pre majiteľov domov ponúkame brány, oplotenia, zábradlia a mreže z kovaných súčastí
  • ponúkame opravu, renováciu alebo výmenu starých alebo poškodených častí rôznych celkov, všetko od základnej cez zinkovú po práškovú úpravu
  • vŕtanie dier do hĺbky 90cm priemer 12 do betónu
  • lisovanie lisom Třinec 32 MPA, 800kN
  • skružovanie trubiek od priemeru 20 do 60 mm a joklových profilov od 10x10mm do 60x60mm